O ateliéru

Základní principy

Náplní studia v ateliéru Oděvní a textilní design je především design oděvů a oděvních doplňků a veškeré úkony s tím související (technika šití, tvorba střihů, prostorová modelace, práce s materiály tradičními i netradičními, užívání klasických krajkářských a vyšívačských technik v současném pojetí, experimentování s novými technologiemi, tvorba desénů a autorských oděvních textilií). Paralelně je věnována pozornost textiliím volným a užitým, plošným i prostorovým objektům, se zaměřením na řešení interiéru, případně exteriéru. Tyto dvě oborové linie se v rámci studia vzájemně koncepčně prostupují a doplňují.

Důležitou součástí výuky je návrhová kresba a módní ilustrace, dále pak průběžné vzdělávání v oblasti historie kostýmů a textilu od minulosti po současnost. S tím přímo souvisí sledování a orientace v současném designu a výtvarném umění obecně, v návaznosti na nové moderní materiály a technologie.

Úkoly v jednotlivých ročnících jsou zadávány tak, aby rozvíjely a podporovaly kreativitu studentů, výtvarně koncepční myšlení a technickou zručnost.

Velký důraz je kladen na otevřenou a aktivní komunikaci mezi pedagogy a studenty. Celý ateliér i jednotliví studenti jsou podporováni ve školních i mimoškolních aktivitách, vztahujících se k oboru (přehlídky, soutěže, výstavy). Další součástí studia jsou jednosemestrální zahraniční stáže, převážně v rámci projektu Erasmus.

Technologické předpoklady a možnosti

Systém výuky je organizován tak, aby studenti v rámci řešení svých úkolů získávali potřebné technické schopnosti a technologické znalosti. Vybavení ateliérové dílny umožňuje veškeré profesionální zpracování textilií a úpletů. Na půdě fakulty mohou studenti využívat velkoplošný digitální tisk a sítotisk. Další potřebné technologie se zajišťují ve spolupráci s výrobními firmami, případně jinými školami (průmyslové textilie, speciální druhy tisku, galanterní zpracování, práce se dřevem a kovem). Studenti jsou podporováni v experimentování a hledání, ba přímo vynalézání nových technologií, používání netradičních materiálů a postupů a jejich vzájemných propojení. Jsou vedeni ke kvalitnímu a nápaditému prezentování své tvorby, včetně audiovizuální techniky.

Výstupy a cíle

Student ateliéru Oděvní a textilní tvorba by měl být schopen:

  1. samostatně, operativně a kreativně řešit své úkoly
  2. správně a pohotově se zorientovat v technologických možnostech pro danou tvorbu
  3. řešit úkoly ve všech objektivních souvislostech s respektem k sociologickým jevům
  4. dobře se orientovat v umění současném i historickém, reflektovat a zhodnotit tyto znalosti ve své vlastní tvorbě
  5. umět dobře komunikovat a pohotově reagovat na nové podněty (být flexibilní)
  6. spolupracovat s designéry jiných specializací a orientovat se v jejich tvorbě
  7. při pochybnostech se nebát konzultovat s odborníky, či zkušenějšími kolegy

Zájemcům o studium se doporučuje domluvit si konzultaci s vedením ateliéru, a to s náležitým předstihem.

MgA. Jan C. Löbl
vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design

jan.c.lobl@seznam.cz